Predmet - Latinski jezik

Na ovom kursu ćete se detaljnije upoznati sa elementima latinskog jezika, neophodnim za dalje izučavanje ovoga jezika, koji nastavlja svoj život od klasičnog perioda Rimskog carstva sve do današnjih dana u raznim oblastima prirodnih i društvenih nauka, književnosti i umetnosti, ali - u ne manjoj meri - i u našem svakodnevnom životu, u našoj svakodnevnoj komunikaciji.

Hram