Na ovom kursu ćete se detaljnije upoznati sa elementima latinskog jezika, neophodnim za dalje izučavanje ovoga jezika, koji nastavlja svoj život od klasičnog perioda Rimskog carstva sve do današnjih dana u raznim oblastima prirodnih i društvenih nauka, književnosti i umetnosti, ali - u ne manjoj meri - i u našem svakodnevnom životu, u našoj svakodnevnoj komunikaciji.

Hram