U okviru kursa stiču se znanja iz oblasti: logika i skupovi; proporcionalnost veličina; uvod u geometriju i vektori; izometrijske transformacije; racionalni algebarski izrazi; linearne jednačine i nejednačine; homotetija i sličnost.

mat1